Styczeń 18 2018 21:03:02
O gminie
Informacje ogólne
Położenie
Mapa gminy
Samorząd
Dane teleadresowe
Władze gminy
Rada gminy
Jadnostki organizacyjne
Sołectwa
OSP
Informacje turystyczne
Warto zobaczyć
Szlaki turystyczne
Edukacja
Szkoły
Przedszkola
Biblioteki
Drogowa Inicjatywa Samorządowa
Drogowa Inicjatywa Samorządowa
Organizacje pozarządowe
Działające organizacje
Ważne informacje
Sport
Gminna Liga Halowa 2012 Gminna Liga Halowa 2011
PPWOW
Program Integracji Społecznej w Gminie Golub-DobrzyńPOKL
Program Operacyjny Kapitał Ludzki w Gminie Golub-DobrzyńPRZEDSZKOLE
Przedszkole POKLwww.efs.gov.pl
Dokąd po pomoc ?
Dokąd po pomoc?
- punkt konsultacyjno-informacyjny dla doświadczjących przemocy mieszkańców gminy Golub-Dobrzyń
Aktywna Wieś

Drogowa Inicjatywa Samorządowa

Gmina Golub-Dobrzyń udzieliła Samorządowi Województwa Kujawsko – Pomorskiego dotacji w wysokości 302 953,11 zł na realizację projektu pn. „Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 534 w miejscowości Białkowo".

Projekt pn. „Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 534 w miejscowości Białkowo” współfinansowany był ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2007 – 2013 w ramach działania 1.1 Infrastruktura Drogowa.

Całkowita wartość inwestycji:
  • całkowita wartość projektu: 504 921,85 zł
  • dotacja samorządu: 302 953,11 zł
  • dofinansowanie ze środków unijnych: 201 968,74 zł
Na terenie Gminy Golub-Dobrzyń wykonano inwestycję obejmującą przebudowę pasa drogi wojewódzkiej nr 534 w miejscowości Białkowo, w zakresie dotyczącym odcinka drogi od km 57+107 do km 58+205,80 długości 1098,8m wraz z wykonaniem odwodnienia w postaci rowu krytego z rur ø 200 przykanalikami i studnia chłonną na długości 207m.

Zadanie zostało zrealizowane w okresie 3.09.2012 r. – 31.10.2012 r.
W ramach całego projektu została wykonana budowa ciągów pieszych i pieszo - rowerowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie dziewięciu gmin naszego województwa.

Celem projektu jest zmniejszenie ilości wypadków drogowych, poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu, w szczególności pieszych, poprawa warunków do działalności inwestycyjnej oraz zwiększenie wykorzystania potencjału turystycznego Województwa Kujawsko – Pomorskiego.

Odpady komunalne

BIP
Strona Biluletynu Informacji Publicznej Gminy Golub-DobrzyńOstatnie artykuły
· Harmonogram odbioru ...
· Terminy odbioru popi...
· Sprawozdanie z konsu...
· Termin odbioru popio...
· Sprawozdanie z konsu...
Dziennik Ustaw

Monitor Polski

LGD Dolina Drwęcy
Lokalna Grupa Działania Dolina Drwęcy


Szpital Powiatowy

Ośrodek Chopinowski

Chopin Bus

Wygenerowano w sekund: 0.05 2,942,859 unikalne wizyty