Styczeń 18 2018 21:02:52
O gminie
Informacje ogólne
Położenie
Mapa gminy
Samorząd
Dane teleadresowe
Władze gminy
Rada gminy
Jadnostki organizacyjne
Sołectwa
OSP
Informacje turystyczne
Warto zobaczyć
Szlaki turystyczne
Edukacja
Szkoły
Przedszkola
Biblioteki
Drogowa Inicjatywa Samorządowa
Drogowa Inicjatywa Samorządowa
Organizacje pozarządowe
Działające organizacje
Ważne informacje
Sport
Gminna Liga Halowa 2012 Gminna Liga Halowa 2011
PPWOW
Program Integracji Społecznej w Gminie Golub-DobrzyńPOKL
Program Operacyjny Kapitał Ludzki w Gminie Golub-DobrzyńPRZEDSZKOLE
Przedszkole POKLwww.efs.gov.pl
Dokąd po pomoc ?
Dokąd po pomoc?
- punkt konsultacyjno-informacyjny dla doświadczjących przemocy mieszkańców gminy Golub-Dobrzyń
Aktywna Wieś

Sprawozdanie z konsultacji społecznych wniosku o dofinansowanie projektu systemowego


Sprawozdanie dotyczące wyników konsultacji społecznych dotyczących przygotowania wniosku o dofinansowanie projektu systemowego „Czas na zmiany – uwierzmy w siebie” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Golubiu-Dobrzyniu informuje, iż w okresie od 28.08.2013 do 06.09.2013 mieszkańcy gminy oraz przedstawiciele lokalnej społeczności mieli możliwość zgłaszania uwag i propozycji mogących mieć istotny wpływ w przygotowanie wniosku o dofinansowanie projektu systemowego ”Czas na zmiany- uwierzmy w siebie”.

W wyznaczonym terminie do tut. GOPS nie wpłynęły żadne uwagi ani propozycje. W związku z powyższym wniosek o dofinansowanie projektu systemowego na 2014r przygotowany został zgodnie z założeniami wnioskodawców.

 

 

Odpady komunalne

BIP
Strona Biluletynu Informacji Publicznej Gminy Golub-DobrzyńOstatnie artykuły
· Harmonogram odbioru ...
· Terminy odbioru popi...
· Sprawozdanie z konsu...
· Termin odbioru popio...
· Sprawozdanie z konsu...
Dziennik Ustaw

Monitor Polski

LGD Dolina Drwęcy
Lokalna Grupa Działania Dolina Drwęcy


Szpital Powiatowy

Ośrodek Chopinowski

Chopin Bus

Wygenerowano w sekund: 0.04 2,942,854 unikalne wizyty