Styczeń 18 2018 21:02:15
O gminie
Informacje ogólne
Położenie
Mapa gminy
Samorząd
Dane teleadresowe
Władze gminy
Rada gminy
Jadnostki organizacyjne
Sołectwa
OSP
Informacje turystyczne
Warto zobaczyć
Szlaki turystyczne
Edukacja
Szkoły
Przedszkola
Biblioteki
Drogowa Inicjatywa Samorządowa
Drogowa Inicjatywa Samorządowa
Organizacje pozarządowe
Działające organizacje
Ważne informacje
Sport
Gminna Liga Halowa 2012 Gminna Liga Halowa 2011
PPWOW
Program Integracji Społecznej w Gminie Golub-DobrzyńPOKL
Program Operacyjny Kapitał Ludzki w Gminie Golub-DobrzyńPRZEDSZKOLE
Przedszkole POKLwww.efs.gov.pl
Dokąd po pomoc ?
Dokąd po pomoc?
- punkt konsultacyjno-informacyjny dla doświadczjących przemocy mieszkańców gminy Golub-Dobrzyń
Aktywna Wieś

Sprawozdanie z konsultacji


Sprawozdanie z konsultacji

projektu Programu Współpracy Gminy Golub-Dobrzyń z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2014

 

Wójta Gminy Golub-Dobrzyń zarządzeniem Nr 46/2013 z dnia 16 września 2013 ogłosił konsultacje projektu uchwały Programu współpracy Gminy Golub-Dobrzyń z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2014”

Konsultacje projektu Programu Współpracy Gminy Golub-Dobrzyń z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2014 zostały przeprowadzone zgodnie z Uchwałą Nr XLVI/233/2010 Rady Gminy Golub-Dobrzyń z dnia 24 sierpnia 2010 r. w sprawie: wprowadzenia Regulaminu konsultacji społecznych rocznych programów współpracy z organizacjami pozarządowymi.

 

Konsultacje rozpoczęły się 01 października 2013r. i trwały do dnia 18 października 2013r. Ogłoszenie wraz z projektem Programu zostało zamieszczone na stronie internetowej gminy, w BIP oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie urzędu. Informacje zostały również rozesłane mailowo na adresy znajdujące się w gminnej bazie organizacji pozarządowych.

 

W trakcie trwania konsultacji mieszkańcy mogli składać wnioski i uwagi do przedłożonego projektu uchwały w następujących formach:

  • za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: m.mierzejewska@uggolub-dobrzyn.pl
  • poprzez składanie wniosków bezpośrednio w Referacie Techniczno-Inwestycyjnego i Promocji (pok. 11)

 

W czasie przewidzianym w ogłoszeniu, tj. od 01 października 2013 r. do 18 października 2013 r., nie wpłynęły żadne opinie ani uwagi dotyczące Programu.

 

 

 

Odpady komunalne

BIP
Strona Biluletynu Informacji Publicznej Gminy Golub-DobrzyńOstatnie artykuły
· Harmonogram odbioru ...
· Terminy odbioru popi...
· Sprawozdanie z konsu...
· Termin odbioru popio...
· Sprawozdanie z konsu...
Dziennik Ustaw

Monitor Polski

LGD Dolina Drwęcy
Lokalna Grupa Działania Dolina Drwęcy


Szpital Powiatowy

Ośrodek Chopinowski

Chopin Bus

Wygenerowano w sekund: 0.08 2,942,840 unikalne wizyty