Styczeń 18 2018 21:02:31
O gminie
Informacje ogólne
Położenie
Mapa gminy
Samorząd
Dane teleadresowe
Władze gminy
Rada gminy
Jadnostki organizacyjne
Sołectwa
OSP
Informacje turystyczne
Warto zobaczyć
Szlaki turystyczne
Edukacja
Szkoły
Przedszkola
Biblioteki
Drogowa Inicjatywa Samorządowa
Drogowa Inicjatywa Samorządowa
Organizacje pozarządowe
Działające organizacje
Ważne informacje
Sport
Gminna Liga Halowa 2012 Gminna Liga Halowa 2011
PPWOW
Program Integracji Społecznej w Gminie Golub-DobrzyńPOKL
Program Operacyjny Kapitał Ludzki w Gminie Golub-DobrzyńPRZEDSZKOLE
Przedszkole POKLwww.efs.gov.pl
Dokąd po pomoc ?
Dokąd po pomoc?
- punkt konsultacyjno-informacyjny dla doświadczjących przemocy mieszkańców gminy Golub-Dobrzyń
Aktywna Wieś

Informacje ogólne
Zgodnie z uchwałą Wojewódzkiej Rady Narodowej w Toruniu z dnia 26.03.1990 r, (Dz. Urz. Województwa Toruńskiego z dnia 2.04.1990 r. poz. 72) powstała Gmina Golub-Dobrzyń.
Gmina Golub-Dobrzyń jest podstawową jednostką lokalnego samorządu terytorialnego powołanego do organizacji życia publicznego na swoim terytorium. Wszystkie osoby, które na stałe zamieszkują na obszarze gminy z mocy ustawy o samorządzie gminnym stanowią gminną wspólnotę samorządowa, realizującą swoje zbiorowe cele lokalne poprzez udział w referendum oraz poprzez swoje organy.  

Gmina Golub- Dobrzyń leży w południowo- wschodniej części województwa Kujawsko - Pomorskiego w dolinie rzeki Drwęcy. Obszar gminy Golub- Dobrzyń obejmuje 197,4 km2 (tj. 19 745 ha) jest największą gminą powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego, 1/3 powierzchni gminy to lasy. W gminie jest 21 sołectw.
Odpady komunalne

BIP
Strona Biluletynu Informacji Publicznej Gminy Golub-DobrzyńOstatnie artykuły
· Harmonogram odbioru ...
· Terminy odbioru popi...
· Sprawozdanie z konsu...
· Termin odbioru popio...
· Sprawozdanie z konsu...
Dziennik Ustaw

Monitor Polski

LGD Dolina Drwęcy
Lokalna Grupa Działania Dolina Drwęcy


Szpital Powiatowy

Ośrodek Chopinowski

Chopin Bus

Wygenerowano w sekund: 0.03 2,942,847 unikalne wizyty