Styczeń 18 2018 21:03:17
O gminie
Informacje ogólne
Położenie
Mapa gminy
Samorząd
Dane teleadresowe
Władze gminy
Rada gminy
Jadnostki organizacyjne
Sołectwa
OSP
Informacje turystyczne
Warto zobaczyć
Szlaki turystyczne
Edukacja
Szkoły
Przedszkola
Biblioteki
Drogowa Inicjatywa Samorządowa
Drogowa Inicjatywa Samorządowa
Organizacje pozarządowe
Działające organizacje
Ważne informacje
Sport
Gminna Liga Halowa 2012 Gminna Liga Halowa 2011
PPWOW
Program Integracji Społecznej w Gminie Golub-DobrzyńPOKL
Program Operacyjny Kapitał Ludzki w Gminie Golub-DobrzyńPRZEDSZKOLE
Przedszkole POKLwww.efs.gov.pl
Dokąd po pomoc ?
Dokąd po pomoc?
- punkt konsultacyjno-informacyjny dla doświadczjących przemocy mieszkańców gminy Golub-Dobrzyń
Aktywna Wieś

Artykuły: NGO - ważne informacje
Sprawozdanie z konsultacji

Wójta Gminy Golub-Dobrzyń zarządzeniem Nr 46/2013 z dnia 16 września 2013 ogłosił konsultacje projektu uchwały Programu współpracy Gminy Golub-Dobrzyń z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2014”.

W czasie przewidzianym w ogłoszeniu, tj. od 01 października 2013 r. do 18 października 2013 r., nie wpłynęły żadne opinie ani uwagi dotyczące Programu.
Konsyltacje Rocznego Programu Współpracy na 2014r.

Zapraszamy przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów działających w sferze pożytku publicznego na konsultacje w sprawie projektu „Program współpracy Gminy Golub-Dobrzyń z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2014 r.”

Uwagi można składać w formie pisemnej w terminie od 01 października 2013 r., do 18 października 2013 r.
Rozstrzygnięcie otwartych konkursów ofert nr 2/2013 i 3/2013
Wójt Gminy Golub-Dobrzyń informuje, że zostały rozstrzygnięte otwarte konkursy ofert na wsparcie  zadań publicznych związanych z realizacją zadań własnych Gminy Golub-Dobrzyń w 2013 roku w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji oraz w zakresie turystyki i krajoznawstwa.


Zaproszenie do komisji konkursowej- 2013

W związku z ogłoszeniem otwartych konkursów ofert na zadania realizowane przez organizacje pozarządowe w 2013 roku Wójt Gminy Golub-Dobrzyń zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych do pracy w komisjach konkursowych dotyczących otwartych konkursów ofert ogłaszanych w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.Ogłoszono otwarte konkursy ofert na 2013r.

Wójta Gminy Golub-Dobrzyń ogłasza otwarte konkursy ofert na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Gminy Golub-Dobrzyń w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji  oraz w zakresie turystyki i krajoznawstwa.

Termin składania ofert upływa z dniem 14 czerwca 2013 roku.
Rozstrzygnięcie konkursu w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu

Wójt Gminy Golub-Dobrzyń informuje, że został rozstrzygnięty otwarty konkurs ofert na realizację zadania własnego Gminy Golub-Dobrzyń w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu w 2013 roku., ogłoszony Zarządzeniem Wójta Gminy Golub-Dobrzyń Nr 2/2013 z dnia 29 stycznia 2013r.Konkurs- sprzyjanie rozwojowi sportu w 2013r.
Wójt Gminy Golub-Dobrzyń ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania własnego Gminy Golub-Dobrzyń w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu w 2013 roku. Celem konkursu jest wsparcie dla klubów propagujących aktywność fizyczną wpływającą na wypracowanie lub poprawienie kondycji fizycznej i psychicznej, rozwój stosunków społecznych i osiągnięcie wyników sportowych na wszelkich poziomach.

Oferty można składać w terminie do 20 lutego 2013r.


Sprawozdanie z konsultacji
Wójta Gminy Golub-Dobrzyń zarządzeniem Nr 57/2012 z dnia 24 września 2012 ogłosił konsultacje projektu uchwały Programu współpracy Gminy Golub-Dobrzyń z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2013”.

W trakcie trwania konsultacji, tj. od 10 października 2012 r. do 31 października 2012 r., nie wpłynęły żadne opinie ani uwagi dotyczące Programu.
KONSULTACJE ROCZNEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY
Zapraszamy przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów działających w sferze pożytku publicznego na konsultacje w sprawie projektu „Program współpracy Gminy Golub-Dobrzyń z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2013 r.”


Rozstrzygnięcie konkursów
Wójt Gminy Golub-Dobrzyń uchwałą Nr 23/2012 z dnia 11 maja 2012 roku rozstrzygnął otwarte konkursy ofert nr 2/2012 i 3/2012 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań własnych Gminy Golub-Dobrzyń w 2012 roku.


Zaproszenie do komisji konkursowej
W związku z ogłoszeniem otwartych konkursów ofert na zadania realizowane przez organizacje pozarządowe w 2012 roku Wójt Gminy Golub-Dobrzyń zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych do pracy w komisjach konkursowych dotyczących otwartych konkursów ofert ogłaszanych w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.Ogłoszono otwarte konkursy ofert na 2012r.

Wójta Gminy Golub-Dobrzyń ogłasza otwarte konkursy ofert na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Gminy Golub-Dobrzyń w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji  oraz w zakresie turystyki i krajoznawstwa.

Termin składania ofert upływa z dniem 27 kwietnia 2012 roku.
Rozstrzygnięcie konkursu w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu

Wójt Gminy Golub-Dobrzyń informuje, że został rozstrzygnięty otwarty konkurs ofert na realizację zadania własnego Gminy Golub-Dobrzyń w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu w 2012 roku., ogłoszony Zarządzeniem Wójta Gminy Golub-Dobrzyń Nr 8/2012 z dnia 03 lutego 2012r.


Konkurs - sprzyjanie rozwojowi sportu

Wójt Gminy Golub-Dobrzyń ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania własnego Gminy Golub-Dobrzyń w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu w 2012 roku.
Celem konkursu jest wsparcie dla klubów propagujących aktywność fizyczną wpływającą na wypracowanie lub poprawienie kondycji fizycznej i psychicznej, rozwój stosunków społecznych i osiągnięcie wyników sportowych na wszelkich poziomach.

Oferty można składać w terminie do 28 lutego 2012r.


Wyniki-tryb uproszczony

Rozstrzygnięcie oferty z dnia 18 listopada 2011 r. złożonej przez Towarzystwo Wsi Nowogród i Okolic na zadanie pn: "Zawsze można pięknie żyć”

Odpady komunalne

BIP
Strona Biluletynu Informacji Publicznej Gminy Golub-DobrzyńOstatnie artykuły
· Harmonogram odbioru ...
· Terminy odbioru popi...
· Sprawozdanie z konsu...
· Termin odbioru popio...
· Sprawozdanie z konsu...
Dziennik Ustaw

Monitor Polski

LGD Dolina Drwęcy
Lokalna Grupa Działania Dolina Drwęcy


Szpital Powiatowy

Ośrodek Chopinowski

Chopin Bus

Wygenerowano w sekund: 0.06 2,942,865 unikalne wizyty