Styczeń 18 2018 21:02:49
O gminie
Informacje ogólne
Położenie
Mapa gminy
Samorząd
Dane teleadresowe
Władze gminy
Rada gminy
Jadnostki organizacyjne
Sołectwa
OSP
Informacje turystyczne
Warto zobaczyć
Szlaki turystyczne
Edukacja
Szkoły
Przedszkola
Biblioteki
Drogowa Inicjatywa Samorządowa
Drogowa Inicjatywa Samorządowa
Organizacje pozarządowe
Działające organizacje
Ważne informacje
Sport
Gminna Liga Halowa 2012 Gminna Liga Halowa 2011
PPWOW
Program Integracji Społecznej w Gminie Golub-DobrzyńPOKL
Program Operacyjny Kapitał Ludzki w Gminie Golub-DobrzyńPRZEDSZKOLE
Przedszkole POKLwww.efs.gov.pl
Dokąd po pomoc ?
Dokąd po pomoc?
- punkt konsultacyjno-informacyjny dla doświadczjących przemocy mieszkańców gminy Golub-Dobrzyń
Aktywna Wieś

Artykuły: Warto zobaczyć
BIAŁKOWO wsie: Białkowo, Sadykierz
Sołectwo, położone w południowo- wschodniej części gminy rozciągającej się na ziemi dobrzyńskiej, około 5 km na południe od Golubia-Dobrzynia, przy szosie nr 534 Golub-Dobrzyń-Rypin.


Cieszyny
Wieś sołecka leżąca na północno - wschodnim skraju gminy, w odległości około 14 km od Golubia-Dobrzynia, wzdłuż lokalnej szosy Wrocki-Pusta Dąbrówka.


Gajewo
Wieś sołecka, oddalona od siedziby gminy w odległości ok. 6,5 km w kierunku północno-zachodnim. Położona na wysoczy?nie morenowej falistej na wysokości 95 m n.p.m. Od południowego- zachodu do wsi przylegają duże kompleksy leśne obrębu Leśno i leśnictwa Drwęca Nadleśnictwa Golub-Dobrzyń.


Gałczewko
Wieś tworząca wraz z sąsiednią wsią Gałczewo odrębne sołectwo. Zamieszkała w 2000 r. przez 349 osoby. Ro?ciąga się w północno - wschodniej części gminy, w odległości ok. 7 km od Golubia - Dobrzynia,


Karczewo
Wieś sołecka, położona na północno-wschodnim skraju gminy Golub-Dobrzyń, w odległości ok. 11 km od jej siedziby. Sołectwo poza wsią sołecką obejmuje ponadto wieś o nazwie Tokary oraz leśniczówkę o tej samej nazwie.


Kujawa
Największe obszarowo sołectwo gminy Golub-Dobrzyń, zajmujące powierzchnię 3602,8 ha. W 1998 r. zamieszkałe było przez 196 osób (gęstość zaludnienia 5,4 na km2 ).

Lisewo
Wieś tworząca wraz z sąsiednim Handlowym Młynem i Lisewskim Młynem odrębne sołectwo. Lisewo położone jest ok. 3 km na północny wschód od Golubia-Dobrzynia.

Macikowo
Wieś sołecka zamieszkała obecnie przez 221 mieszkańców, położona na południowym skraju gminy, w odległości ok. 7 km od jej siedziby, wzdłuż szosy z Golubia-Dobrzynia do Lipna, w strefie falistej morenowej znacznie obniżającej się w kierunku jeziora Macikowskiego, na wysokości od 100 do 118 m n.p.m.


Nowawieś
Wieś sołecka i sołectwo oddalone ok. 5 km na północny wschód od siedziby gminy, rozciągające się na równinnej, miejscami falistej wysoczyznie morenowej o wysokości względ-nej 82 m n. p. m., ok. 2 km na południe od linii kolejowej Bydgoszcz - Brodnica.


Nowogród
Wieś sołecka położona w odległości 5 km na południowy zachód od Golubia-Dobrzynia, nad jeziorem zwanym Grodno (Nowogrodzkim), przy szosie Golub-Dobrzyń-Rembiocha-Kijaszkowo-Wola Trutowo-Kikół-Lipno.


Olszówka
Wieś nad rzeką Drwęcą tworząca wraz z sąsiednim Antoniewem odrębne sołectwo, obejmujące swym obszarem 514 ha. Ciągnie się na przestrzeni ok. 2,5 km wzdłuż obu stron starego, średniowiecznego traktu wychodzącego z Golubia i prowadzącego przez Elgiszewo i Młyniec do Torunia.


Ostrowite
Wieś sołecka tworząca wraz z miejscowością Poćwiardowo odrębne sołectwo. Miejscowość położona jest na północno-wschodnim skraju gminy, w odległości 6 km od Golubia-Dobrzynia na falistej, lekko nachylonej w kierunku południowym w stronę pradoliny Drwęcy wysoczy?nie morenowej o wysokości względnej 89-102 m n. p. m.

Paliwodzizna
Wieś oraz sołectwo rozciągające się w południowo - zachodniej części gminy, pomiędzy drogą Golub - Dobrzyń, sołectwem Nowogród, sąsiednią gminą Ciechocin oraz rzeką Drwęcą.


Pląchoty
Wieś sołecka położona na północno - wschodnich rubieżach gminy Golub - Dobrzyń, w odległości ok. 15 km, zamieszkała obecnie przez 175 osób. Rozciąga się na lekko falistej wysoczy?nie morenowej, na wysokości ok. 93 m n. p. m., 2 km od ruchliwej szosy krajowej nr 52 Toruń - Olsztyn.


Podzamek Golubski
Wieś sołecka położona przy północno-wschodnich granicach administracyjnych miasta Golubia-Dobrzynia, które w 1909-11 i 1954 r. wchłonęło część wsi Podzamku Golubskiego wraz z byłymi zabudowaniami folwarku oraz zamkiem golubskim.
Odpady komunalne

BIP
Strona Biluletynu Informacji Publicznej Gminy Golub-DobrzyńOstatnie artykuły
· Harmonogram odbioru ...
· Terminy odbioru popi...
· Sprawozdanie z konsu...
· Termin odbioru popio...
· Sprawozdanie z konsu...
Dziennik Ustaw

Monitor Polski

LGD Dolina Drwęcy
Lokalna Grupa Działania Dolina Drwęcy


Szpital Powiatowy

Ośrodek Chopinowski

Chopin Bus

Wygenerowano w sekund: 0.05 2,942,853 unikalne wizyty