Lipiec 16 2018 02:40:57
O gminie
Informacje ogólne
Położenie
Mapa gminy
Samorząd
Dane teleadresowe
Władze gminy
Rada gminy
Jadnostki organizacyjne
Sołectwa
OSP
Informacje turystyczne
Warto zobaczyć
Szlaki turystyczne
Edukacja
Szkoły
Przedszkola
Biblioteki
Drogowa Inicjatywa Samorządowa
Drogowa Inicjatywa Samorządowa
Organizacje pozarządowe
Działające organizacje
Ważne informacje
Sport
Gminna Liga Halowa 2012 Gminna Liga Halowa 2011
PPWOW
Program Integracji Społecznej w Gminie Golub-DobrzyńPOKL
Program Operacyjny Kapitał Ludzki w Gminie Golub-DobrzyńPRZEDSZKOLE
Przedszkole POKLwww.efs.gov.pl
Dokąd po pomoc ?
Dokąd po pomoc?
- punkt konsultacyjno-informacyjny dla doświadczjących przemocy mieszkańców gminy Golub-Dobrzyń
Aktywna Wieś

Modernizacja drogi

Gmina Golub-Dobrzyń podpisała z Województwem Kujawsko-Pomorskim umowę o dofinansowanie projektu pn. „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w technologii nawierzchni tłuczniowej do długości 0,590 km w obrębach geodezyjnych: Nowogród i Węgiersk, dz nr 47 (Nowogród) oraz część dz nr 340 (Węgiersk)”. Projekt dotowany ze środków terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych. Kwota dofinansowania 29500,00 zł. Zadanie zostanie zrealizowane do 31.10.2009r.


MAMY KOLEJNY PLAC ZABAW
zestaw nr 11Nowy plac zabaw został postawiony 12.06.2009r.. na Olszówce przy świetlicy wiejskiej.

Postawiony plac zabaw spełnia podstawowe wymogi bezpieczeństwa zawarte w Polskich Normach, posiada niezbędne atesty i ceryfikaty.
Przebudowa drogi gminnej nr 110257 C Kamienny Smug-Nowogród

Dnia 29.05.2009r. Gmina Golub-Dobrzyń podpisała z Zarządem Województwa Kujawsko-Pomorskiego umowę o dofinansowanie w formie refundacji Projektu „Przebudowa drogi gminnej nr 110257 C Kamienny Smug-Nowogród"

zabacz pełną informację
NASZA GMINA NA JUBILEUSZU POWIATU


W dniu 17 maja 2009r. odbyły się obchody 10-lecia powiatu golubsko-dobrzyńskiego, w których aktywnie uczestniczyła nasza gmina. Dla uczestników festynu odwiedzających nasze stoisko przygotowaliśmy szereg atrakcji, każdy mógł znale?ć coś interesującego dla siebie.

 

Zawiadomienie o wyborze oferty

Na podstawie art.92.ust.1.pkt .1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych ( Dz.U. z 2004 . Nr 19 , poz. 177 z poź .zm);
Gmina Golub-Dobrzyń informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „Wykonanie projektu budowlanego, studium wykonalności oraz raportu oddziaływania naśrodowisko na modernizację drogi gminnej Mokry Las – Nowa Wieś” została wybrana  oferta firmy: tj Zakład Usług Inwestycyjnych Danuta i Piotr Iwanus, ul. Nowa 41A, 87-300 Brodnica.


UZASADNIENIE: Najkorzystniejsza oferta cenowa.

Zawiadomienie o wyborze oferty

Na podstawie art.92.ust.1.pkt .1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych ( Dz.U. z 2004 . Nr 19 , poz. 177 z poź .zm);
Gmina Golub-Dobrzyń informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „Obsługę geodezyjną na terenie gminy Golub-Dobrzyń” została wybrana  oferta firmy: tj Usługi Geodezyjno-Kartograficzne Wojciech Kowalski, ul. Toruńska 26a, 87-400 Golub-Dobrzyń.


UZASADNIENIE: Najkorzystniejsza oferta cenowa.

Odpady komunalne

BIP
Strona Biluletynu Informacji Publicznej Gminy Golub-DobrzyńOstatnie artykuy
· Harmonogram odbioru ...
· Terminy odbioru popi...
· Sprawozdanie z konsu...
· Termin odbioru popio...
· Sprawozdanie z konsu...
Dziennik Ustaw

Monitor Polski

LGD Dolina Drwęcy
Lokalna Grupa Działania Dolina Drwęcy


Szpital Powiatowy

Ośrodek Chopinowski

Chopin Bus

Wygenerowano w sekund: 0.03 3,162,538 unikalne wizyty